METODOLOGIA

L’organització de la matèria es basa en el treball en equip. Els 15 alumnes s’agrupen en parelles o en grups de tres. En començar a planificar un programa, en gran grup es fa una pluja d’idees per decidir els continguts. En les sessions següents, els diferents grups treballen al seu ritme i al final de cada sessió posen en comú la feina feta. Tots els alumnes tenen l’oportunitat de participar en la feina de redacció, gravació i edició, cada alumne al seu nivell i compartint la feina amb els companys.


El treball s’organitza a través d’un sistema de documents compartits en línia del Google docs, accessible a través de l’adreça electrònica de Gmail de cada alumne. Així, hi ha una carpeta de cada programa, que conté els diferents documents dels equips. Aquest sistema permet que tots els alumnes puguin crear i editar documents propis o dels companys i els puguin compartir i visualitzar d’una manera àgil i còmoda. A mesura que es va avançant en la tasca es van unint els documents fins a obtenir el guió final del programa.


ESTRATÈGIES
1. Creació de croma2. Creació de plató


3. Gravació de presentadors
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada